7:11:36 - یکشنبه 13 ژانویه 2019
توسط هسته های مردمی تشکیلات گاموح صورت گرفت؛ توزیع گسترده اعلامیه بیداری ملی و حرکت ملی در اورمیه
میلیون تورک؛ پس از انتشار اعلامیه ای با عنوان بیداری ملی و حرکت ملی از جانب تشکیلات گاموح بر حسب مطالبه هسته های مردمی این تشکیلات در داخل آزربایجان جنوبی و انتشار گسترده آن در شهرهای اردبیل ، زنجان ،قوشاچای و تبریز این اعلامیه در اورمیه نیزپخش گردید. طی ماههای گذشته با توجه به قرارگرفتن […]

میلیون تورک؛ پس از انتشار اعلامیه ای با عنوان بیداری ملی و حرکت ملی از جانب تشکیلات گاموح بر حسب مطالبه هسته های مردمی این تشکیلات در داخل آزربایجان جنوبی و انتشار گسترده آن در شهرهای اردبیل ، زنجان ،قوشاچای و تبریز این اعلامیه در اورمیه نیزپخش گردید.
طی ماههای گذشته با توجه به قرارگرفتن رژیم ایران در شرایط بحران سیاسی و ضرورت آمادگی و آگاه سازی مردم تورک آزربایجان جنوبی هسته های مردمی تشکیلات گاموح بطور پیوسته در شهرهای مختلف آزربایجان اقدام به توزیع اعلامیه ای با عنوان بیداری ملی و حرکت ملی میکنند که طی روزهای گذشته این اعلامیه در شهر اورمیه نیز توزیع شد.
تاکید بر ضرورت هوشیاری و روشنگری ابعاد حرکت ملی آزربایجان بعنوان تنها جنبش مردمی تورکان آزربایجان با در برگیرنده جغرافیای سیاسی آزربایجان از نکات این اعلامیه میباشد که در شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی توزیع میشود.
شاخه های مردمی تشکیلات گاموح زیر نظر سیاست گزاری های شورای مرکزی با پرهیز از تخریب ها و موازی سازی های سرویس اطلاعاتی رژیم ایران در حرکت ملی تنها در راستای منافع ملی آزربایجان قدم خواهد برداشت.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH