7:16:01 - یکشنبه 13 ژانویه 2019
بلاتکلیفی حوزه درمان در منطقه مرزی جلفا
گردشگران سلامت پیشکش، مردم جلفا را دریابید/جلفا با 5 میلیون گردشگر محروم از حداقل‌های درمانی امکانات و فضای درمانی شهر مرزی جلفا که مرکزیت منطقه آزاد ارس نیز است هیچ تناسبی با نیازهای این منطقه ندارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد زیرساخت‌های درمانی بعد از استقرار منطقه آزاد ارس در این شهر نه تنها ارتقاء نیافته […]

گردشگران سلامت پیشکش، مردم جلفا را دریابید/جلفا با 5 میلیون گردشگر محروم از حداقل‌های درمانی
امکانات و فضای درمانی شهر مرزی جلفا که مرکزیت منطقه آزاد ارس نیز است هیچ تناسبی با نیازهای این منطقه ندارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد زیرساخت‌های درمانی بعد از استقرار منطقه آزاد ارس در این شهر نه تنها ارتقاء نیافته بلکه به شدت تضعیف شده است.
اکنون تنها مرکز درمانی شهر جلفا که مرکزیت منطقه آزاد ارس نیز است در ساختمانی با چند اتاق کوچک و غیراستاندارد با کاربری اداری مستقر است و به چند میلیون گردشگر داخلی منطقه، گردشگران خارجی و مرزنشینان جلفایی خدمات ارائه می‌دهد.
دولت هیچ برنامه‌ای برای هزاران گردشگر خارجی سلامت و میلیون‌ها گردشگر داخلی جلفا ندارد.
جلفا با 5 میلیون گردشگر محروم از حداقل‌های درمانی!

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH