7:23:20 - یکشنبه 13 ژانویه 2019
سجاد منادی فعال ملی مدنی آذربایجانی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد
سجاد منادی فعال ملی مدنی تورک آذربایجانی که برای ارائه آخرین دفاعیات روز شنبه 15 دی 1397 در شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان پارس آباد به ریاست آقای فیروز فرهانی مزرعه جهان قاضی دادگاه حاضر شده بود با دریافت دادنامه ای که از طریق سامانه اینترنتی قوه قضاییه به وی ارسال شده است مطلع […]

سجاد منادی فعال ملی مدنی تورک آذربایجانی که برای ارائه آخرین دفاعیات روز شنبه 15 دی 1397 در شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان پارس آباد به ریاست آقای فیروز فرهانی مزرعه جهان قاضی دادگاه حاضر شده بود با دریافت دادنامه ای که از طریق سامانه اینترنتی قوه قضاییه به وی ارسال شده است مطلع گردیده که با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی و اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.

قاضی پرونده ادله اتهامی وی را در دادنامه اجمالا بدین گونه بیان کرده است :«…حسب گزارش و تحقیقات پلیس اطلاعات وامنیت عمومی شهرستان پارس آّباد آقای سجاد منادی(متهم) فعالیت گسترده ای در حوزه قوم گرایی و تشکیلات «گاموج»و حمایت از زندانیان قوم گرایی داشته واخیرا نیز فعالیت های خود را افزایش داده و به صورت پنهانی تشکیلات «آذربایجان میللی- حرکتی-مغان»را همراهی میکند…» قاضی پرونده همچنین از دیگر مصادیق و ادله اتهامی ایشان به شعارنویسی ایشان همراه با دیگر فعالین شهرستان مغان (پارس آباد) با مضامین «سیامک میرزایی آزاد اولسون»،«ابراهیم نوری آزاد اولسون» و… اشاره کرده است . در قسمت دیگر از دادنامه به منطقه مرزی و حساس بودن منطقه اشاره می نماید .

پیشتر نیز آقای کیومرث اسلامی دیگر فعال ملی مدنی تورک آذربایجان ساکن شهرستان پارس آباد مغان توسط شعبه مذکور و اتهام مشابه به یک سال زندان محکوم شده بود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH