7:30:05 - یکشنبه 13 ژانویه 2019
حرکت اعتراضی نمادین به مرگ مشکوک زهرا نویدپور
فعال ملی مدنی آزربایجان طی یک حرکت اعتراضی نمادین ،با برافراشتن بنر اعتراض خود را نسبت به مرگ مشکوک زهرا نویدپور و تجاوز صورت گرفته به وی توسط سلمان خدادای را محکوم کرد . زهرا نویدپور که چهار سال پیش توسط نماینده فعلی شهرستان ملکان سلمان خدادای مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود،چند روز پیش […]

فعال ملی مدنی آزربایجان طی یک حرکت اعتراضی نمادین ،با برافراشتن بنر اعتراض خود را نسبت به مرگ مشکوک زهرا نویدپور و تجاوز صورت گرفته به وی توسط سلمان خدادای را محکوم کرد .

زهرا نویدپور که چهار سال پیش توسط نماینده فعلی شهرستان ملکان سلمان خدادای مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود،چند روز پیش جسد وی در منزل مادری اش پیدا شد .
مرگ وی بنابر گزارشات رسیده مشکوک است و ماموران امنیتی به طرز مخفیانه جسد وی را به خاک سپردند .

زهرا نویدپور در چهار سال گذشته با طرح شکایت خواستار محاکمه و مجازات سلمان خدادای شده بود که این شکایت هیچ گاه به نتیجه نرسید ،زهرا نوید پور طی چهار سال گذشته به دفعات از طرف سلمان خدادای و اطرافیناش به مرگ تهدید شده بود .

طی چند روز گذشته برخی از فعالین ملی مدنی آزربایجان از طرف ارگانهای امنیتی با تماسهای تلفنی تهدید شده اند که باید «بیخیال مرگ زهرا نوید پور »بشوند وگرنه دستگیر خواهند شد .

با توجه به عدم نتیجه گری شکایت خانم زهرا نوید پور ،تهدیدات صورت گرفته علیه زهرا نوید پور توسط سلمان خدادای و اطرافیناش ، دفن مخفیانه ای زهرا نوید پور و عدم کالبد شکافی وی ، و تهدیدات صورت گرفته علیه برخی فعالان ملی مدنی آزربایجان توسط ارگانهای امنیتی ، میتوان نتیجه گرفت که مرگ زهرا نویدپور مرگ طبیعی نبوده و قطع یقین زهرا نوید پور به قتل رسیده است .

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH