9:44:47 - سه‌شنبه 29 ژانویه 2019
تهدید به اخراج و شکایت علیه کارگرانی که ماهها مطالبات معوقه دارند.
شرکت آب و خاک پارس از شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ آبادراهان پارس وابسته به سپاه پاسداران که با زدوبند ناشی از رانت بیشتر پروژه های کلان کشور را در اختیار دارد در مقابل درخواست مطالبات معوقه کارگران آزربایجانی آنها را تهدید به اخراج و شکایت میکند. کارگران شرکت کارفرمای پروژه تقاطع غیر همسطح مقابل شهرک […]

شرکت آب و خاک پارس از شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ آبادراهان پارس وابسته به سپاه پاسداران که با زدوبند ناشی از رانت بیشتر پروژه های کلان کشور را در اختیار دارد در مقابل درخواست مطالبات معوقه کارگران آزربایجانی آنها را تهدید به اخراج و شکایت میکند.
کارگران شرکت کارفرمای پروژه تقاطع غیر همسطح مقابل شهرک سرمایه گذاری خارجی در حدفاصل تبریز صوفیان از ماهها مطالبات معوقه خود میگویند، و در شرایط سخت اقتصادی کنونی از شرمندگی خود در مقابل خانواده های خود صحبت می کنند.

به گفته این کارگران مدیران شرکتدبا ماشین های لوکس در سطح شهر مشاهده میشوند ولی در مقابل درخواست حقوق معوقه ما را به تهران ارجاع میدهند.

گفته میشود این پروژه دراختیار شرکتهای زیر مجموعه سپاه پاسداران قراردارد که با ثبت شرکت صوری در تبریز پروژه را در درست پیمانکاران بومی جلوه میدهند.
از آنجایی که اندک بودجه عمرانی تعلق گرفته به آزربایجان نیز در قالب پروژهای عمرانی در اختیار شرکت های غیر بومی و مرکزی قرار داده میشود ، و تنها نیروی کارگری و لجستیک از آزربایجان در این پروژه ها بکار گرفته میشود و درحالیکه مشاهده میشود در قبال کارکرد چندین ماهه این کارکران مطالبات معوق آنها نیز پرداخت نمیشود.

گروه بين المللي آبادراهان پارس واقع در تهران كیلومتر ٥ جاده مخصوص كرج بلوار شيشه مينا بلوار وليعصر پلاك ٢٢تلفن ٠٢١٤٨٦٢٠تلگرام ٠٩٣٩٤٤٨٢٠٧٥ بعنوان مجری دست اول این پروژه بشمار میرود که از خود از مدیران سپاه پاسداران در هیئت مدیره خود برخوردار است.
پروژه تقاطع غیر همسطح مقابل شهرک سرمایه گذاری خارجی با مدیران دست نشانده تهران آقايان جعفري به تلفن ٠٩١٤٣٠٣٠٦٥٨ و نظری رفتار بسیار زشتی و زننده ای با کارگران مطالبه کننده حقوق و مزایای خود دارند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH