9:54:28 - سه شنبه 29 ژانویه 2019
تورک‌ستیزی در شورای شهر رشت
در حالی که 30 درصد استان گیلان را تورک‌ها تشکیل می‌دهند، نائب رئیس شورای شهر رشت از اعطای طرحی به شهرداری آن شهر برای ممنوعیت بکار بردن اسامی مرتبط با آذربایجان و تورک‌ها خبر داد. گویا تورک‌ستیزی در شهر رشت تمامی ندارد و تورک‌های این شهر با انواع هجمه‌ها مواجه هستند، از حمله به ستاد […]

در حالی که 30 درصد استان گیلان را تورک‌ها تشکیل می‌دهند، نائب رئیس شورای شهر رشت از اعطای طرحی به شهرداری آن شهر برای ممنوعیت بکار بردن اسامی مرتبط با آذربایجان و تورک‌ها خبر داد.

گویا تورک‌ستیزی در شهر رشت تمامی ندارد و تورک‌های این شهر با انواع هجمه‌ها مواجه هستند، از حمله به ستاد نامزدهای شورای شهر در گذشته تا تغییر اسامی تاریخی تورکی مثل «شیرین سو».
در آخرین مورد این هجمه‌ها در جلسه ۷۳ شورای شهر رشت، رضا رسولی، نائب رئیس شورا، با انتشار تصاویری از بکار بردن آنچه که اسامی بیگانه با زبان فارسی و گیلکی نامید، انتقاد کرد.

این عضو شورای شهر که پیشتر نیز سخنان و پست اینستاگرامی‌اش در خصوص مسئله گردنه حیران، خبرساز شده بود، در این جلسه نیز اعلام کرد: قانون مشخصی به نام « ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» ‌موجود است که در ماده شش آن تاکید شده است «افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبانهای خاص اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش‌های محلی و قومی رایج در‌بعضی مناطق ایران سخن می‌گویند مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و مؤسسه‌ها و اماکن مربوط به خود در‌همان مناطق استفاده کنند.» در حالی که مشاهده می کنیم در گیلان ما تبلیغاتی دیده می شود که ربطی به این استان ندارد. از همین جهت است که الزام شهرداری رشت برای قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه را ارائه می کنم.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH