19:58:16 - شنبه 2 فوریه 2019
هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم ایران به کارگاه مرحوم حسن دمیرچی
امروز حوالی ساعت ۱۲نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم ایران به محل کارگاه مرحوم حسن دمیرچی هجوم برده و این محل را تفتیش کردند. امروز حوالی ساعت ۱۲ نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران به محل کارگاه مرحوم حسن دمیرچی هجوم برده و این محل را تفتیش کردند. بنا به گزارش رسیده ، امروز دوشنبه […]

امروز حوالی ساعت ۱۲نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم ایران به محل کارگاه مرحوم حسن دمیرچی هجوم برده و این محل را تفتیش کردند.

امروز حوالی ساعت ۱۲ نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران به محل کارگاه مرحوم حسن دمیرچی هجوم برده و این محل را تفتیش کردند.
بنا به گزارش رسیده ، امروز دوشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران به محل کارگاه مرحوم خسن دمیرچی از فعالین ملی آزربایجان یورش برده و محل مذکور را مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند.

تصاویر دریافتی نشان می‌دهد که خودروهای نیروهای انتظامی جلوی درب ورودی کارگاه مرحوم حسن دمیرچی توقف کرده و نیروهای انتظامی مردم حاضر در محل را متفرق می‌کنند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH