20:00:29 - شنبه 2 فوریه 2019
باکو از ایروان ۵۰ میلیارد دلار غرامت مطالبه خواهد کرد
گئورگ کوستانیان، نماینده پیشین ارمنستان در دادگاه حقوق بشر اروپا گفت: متاسفانه اطلاعاتی که ما در اختیار داریم، نشان می دهد که جمهوری آذربایجان برای اقامه دعوای بین المللی در مقابل ارمنستان در ارتباط با مناقشه قره باغ آماده می شود. سفرای جمهوری آذربایجان در کشورهای مختلف اروپایی برای اقامه این دعوا با حقوق دانان […]

گئورگ کوستانیان، نماینده پیشین ارمنستان در دادگاه حقوق بشر اروپا گفت: متاسفانه اطلاعاتی که ما در اختیار داریم، نشان می دهد که جمهوری آذربایجان برای اقامه دعوای بین المللی در مقابل ارمنستان در ارتباط با مناقشه قره باغ آماده می شود.

سفرای جمهوری آذربایجان در کشورهای مختلف اروپایی برای اقامه این دعوا با حقوق دانان برجسته قرارداد می بندند و هیاتی از وکلا را تشکیل می دهند.
تاکنون دادگاه حقوق بشر اروپا به شکایات گروهی از آذربایجانی های مهاجرت کرده از منطقه لاچین رسیدگی کرده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH