20:02:23 - شنبه 2 فوریه 2019
افزایش قیمت بنزین قطعی شد
به مانند دهه های گذشته مسئولین ابتدا در قالب شایعه و تکذیب سپس تائید میکنند طوری که علی لاریجانی تا دیروز تکذیب میکرد و انروز خبر آمد که علی لاریجانی موافق طرح عوارض بر بنزین است رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: در طرح کمیسیون اقتصادی دولت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودروهای سواری خصوصی در نظر می […]

به مانند دهه های گذشته مسئولین ابتدا در قالب شایعه و تکذیب سپس تائید میکنند طوری که علی لاریجانی تا دیروز تکذیب میکرد و انروز خبر آمد که علی لاریجانی موافق طرح عوارض بر بنزین است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
در طرح کمیسیون اقتصادی دولت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودروهای سواری خصوصی در نظر می گیرد. مازاد بر این سهمیه تا ۸۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، از ۸۰ لیتر تا ۱۲۰ لیتر دو هزار تومان از ۱۲۰ لیتر تا ۱۵۰ لیتر سه هزار تومان و از ۱۵۰ لیتر به بالا قیمت بنزین ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد.

مصرف کنندگان در پمپ بنزین ها برای خرید بنزین ۱۰۰۰ تومان می پردازند و عوارض مربوط به افزایش مصرف برای هر خودرو وضع می‌شود و باید پرداخت شود.
طبق این طرح هر چه مصرف افزایش یابد عوارض آن محاسبه شده و تسویه شود.
لاریجانی با طرح بستن عوارض بر بنزین موافق است و بر روی آن نامه نوشته که به تصویب برسد

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH