20:04:49 - شنبه 2 فوریه 2019
ترویج کودک همسری توسط صدا و سیما متولی بنگاه دروغ پراکنی رژیم ایران
طی این فیلمی که از صدا و سیما پخش میشود ؛کودکی با کاراکتر ‏جواد۱۴ ساله و عاشق دخترک ۱۱ ساله است و از همین دوران گودکی رفتار زن و شوهری به خود گرفته اند و مکالماتی با محتوای نگآه جنسی دارند. این در حالیست که در کشورهای دارای قانون منع کودک همسری امثال کارکترهای این […]

طی این فیلمی که از صدا و سیما پخش میشود ؛کودکی با کاراکتر ‏جواد۱۴ ساله و عاشق دخترک ۱۱ ساله است و از همین دوران گودکی رفتار زن و شوهری به خود گرفته اند و مکالماتی با محتوای نگآه جنسی دارند.
این در حالیست که در کشورهای دارای قانون منع کودک همسری امثال کارکترهای این فیلم دوران کودکی و آنچه نیازهای طبیعی روانی یک کودک هست را طی میکنند.
و از سوی دیگر در ایران با توجه به آمار مرکز پژوهش های مجلس سن ازدواج در پیران 35سال رسیده که به دلیل پشکلات اقتصادی بسیاری از جوانان توانایی مالی ازدواج و تشکیل خانواده را ندارند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH