20:23:41 - شنبه 9 فوریه 2019
اعتراض بخش تورک نشین گرجستان به نصب تندیس یکی از جانیان جنگ قره باغ در منطقه ارمنی نشین آخالکالاکی در این کشور
تظاهر کنندگان خواستار برچیده شدن تندیس این جنایتکار جنگی در جنگ های قره باغ هستند که در منطقه ارمنی نشین «آخالکالاکی» گرجستان نصب شده است. در حالی که آزربایجانی ها بزرگترین اقلیت ملی در گرجستان هستند اما دولت گرجستان به دلیل مسلمان بودن آزربایجانی ها تبعیض سازمان یافته ای را علیه این گروه از شهروندان […]

تظاهر کنندگان خواستار برچیده شدن تندیس این جنایتکار جنگی در جنگ های قره باغ هستند که در منطقه ارمنی نشین «آخالکالاکی» گرجستان نصب شده است.
در حالی که آزربایجانی ها بزرگترین اقلیت ملی در گرجستان هستند اما دولت گرجستان به دلیل مسلمان بودن آزربایجانی ها تبعیض سازمان یافته ای را علیه این گروه از شهروندان در مقایسه با دیگر اقلیت های مسیحی از جمله ارامنه روا داشته است.

براساس سرشماری سال ۲۰۱۴ در گرجستان، شمار آزربایجانی های این کشور ۲۳۳ هزار نفر است و آن ها شش ممیز ۳ /۶ درصد از اهالی گرجستان را تشکیل می دهند و شمار جمعیت ارامنه این کشور ۱۶۸ هزار نفر و معادل ۴ درصد از اهالی گرجستان است.

آزربایجانی ها در زمینه تحصیلات و آموزش و امکان فعالیت سازمان های اجتماعی نیز مورد تبعیض قرار گرفته اند. در سال ۲۰۱۰ ، تعداد مدرسه های آزربایجانی در گرجستان ۱۲۴ مدرسه بوده است، براساس آمار وزارت آموزش گرجستان این رقم در سال گذشته به ۸۰ مدرسه کاهش یافته است که کتب درسی «زبان ترکی آزربایجانی»و «ادبیات» را وزارت آموزش جمهوری آذربایجان تامین می کند. حال آنکه ۱۳۰ مدرسه به زبان ارمنی در گرجستان فعالیت دارد. همچنین در حالی که شمار سازمان های غیردولتی آزربایجانی در گرجستان ۵۰ سازمان است، ارامنه در گرجستان دارای ۷۰ سازمان غیردولتی هستند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH