20:25:46 - شنبه 9 فوریه 2019
پ.ک.ک در فهرست گروه‌های تروریستی نیوزلند می‌ماند نیوزلند با انتشار فهرست جدید گروه‌های تروریستی، نام پ.ک.ک را نیز مانند سال گذشته در این لیست قرار داد.
وزارت امور خارجه تورکیه با انتشار بیانیه ای با اشاره به گزارش جدید کشور نیوزلند در رابطه با فهرست گروه‌های تروریستی اعلام کرد: “نیوزلند امروز با انتشار فهرست روز گروه‌های تروریستی، کماکان پ.ک.ک، ک.ج.ک و ک.گ.ک (Kongra-Gel KGK) را در این فهرست حفظ کرده است. این موضوع مایه خرسندی است.” در این بیانیه با تاکید […]

وزارت امور خارجه تورکیه با انتشار بیانیه ای با اشاره به گزارش جدید کشور نیوزلند در رابطه با فهرست گروه‌های تروریستی اعلام کرد: “نیوزلند امروز با انتشار فهرست روز گروه‌های تروریستی، کماکان پ.ک.ک، ک.ج.ک و ک.گ.ک (Kongra-Gel KGK) را در این فهرست حفظ کرده است. این موضوع مایه خرسندی است.”
در این بیانیه با تاکید بر اهمیت همکاری ها در مبارزه با انواع گروه‌های تروریستی بدون هیچ گونه تفاوتگذاری میان آنها آمده است: ما انتظار داریم حمایت نیوزیلند و سایر شرکایمان برای ادامه مبارزه علیه گروه تروریستی پ.ک.ک، که ده ها هزار تن از شهروندان تورکیه را به قتل رسانده است، ادامه یابد.”

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH