18:46:31 - یکشنبه 17 فوریه 2019
حکم برائت پنج فعال تورک در اردبیل صادر شد/سند
شعبه دوم دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان اردبیل به ریاست قاضی عبداله قدیمی پنج فعال تورک ساکن اردبیل را از اتهام تشکیل دسته غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت کشور مبرا و حکم بر برائت آنها داد. رحیم‌غلامی، عسگر اکبرزاده ،علی واثقی ،سعید صادقی‌فر و مهدی هوشمند پنج فعال آذربایجانی هستند که در ۱۱ تیرماه امسال و […]

شعبه دوم دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان اردبیل به ریاست قاضی عبداله قدیمی پنج فعال تورک ساکن اردبیل را از اتهام تشکیل دسته غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت کشور مبرا و حکم بر برائت آنها داد.

رحیم‌غلامی، عسگر اکبرزاده ،علی واثقی ،سعید صادقی‌فر و مهدی هوشمند پنج فعال آذربایجانی هستند که در ۱۱ تیرماه امسال و در آستانه تجمعات سالانه قلعه‌بابک دستگیر و پس از ده بازداشت روز بازداشت با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شدند.

در رأی نهایی دادگاه آورده شده:
” در خصوص اتهام آقایان؛ غلامی،اکبرزداه،صادقی‌فر، واثقی و هوشمند دایر بر تشکیل دسته غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت کشور، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل با عنایت بر محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه متهمین مذکور را بخاطر مسائل امنیتی و جهت جلوگیری از حضور نامبردگان در قلعه بابک دستگیر کرده‌اند نه به خاطر تشکیل دسته غیرقانونی و از طرفی تشکیل دسته و جمعیت شامل پروسه خاص می‌باشد که در خصوص متهمین چنین چیزی متصور نمی‌باشد و درخصوص برهم زدن امنیت کشور ، یک عمل زمانی از مصادیق جرایم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود که مجرم با نیت اخلال در امنیت کشور، آن عمل را مرتکب شده باشد. در مانحن فیه اقدامات متهمین در راستای مسائل قومی،خواسته‌های آنها مطابق اصول قانون اساسی صورت گرفته و هیچگونه اقدام متضمن برهم زدن امنیت کشور از نامبردگان صادر نشده و به نظر تعمیم اخلال در امنیت کشور به مسائل و خواسته‌هایی که صراحت قانون اساسی دارد فاقد وجاهتی قانونی می‌باشد، لذا بلحاظ عدم احراز بزه و با درنظر گرفتن اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آئین‌دادرسی کیفری حکم بر برائت نامبردگان صادر می‌گردد”

پنج فعال سیاسی فوق در جلسه دادرسی با رد اتهام انتسابیِ تشکیل جمعیت؛ نام تشکیلات ، مرامنامه و اساسنامه آن را از صادرکنندگان کیفرخواست خواستار گردیده‌اند که قاضی قدیمی با پذیرش این ایراد از فعالینِ تحت محاکمه، صرفا قبول یا عدم قبول این اتهام از سوی آنها را مدنظر قرار داد.

در تاریخ ۲۰ مرداد ماه امسال (۱۳۹۷) ، سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد که در جریان مراسمات ترکهای آذربایجان در قلعه‌بابک بیش از هشتاد نفر دستگیر و مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند.

اکبرزاده،غلامی،صادقی‌فر،واثقی و هوشمند از جمله فعالینی بودند که این نهاد بین المللی در گزارش و انتشار تحقیقاتش از ضرب و جرح آنها در زندان پرده برداشت.

عفو بین‌الملل با محکومیت چنین برخوردهای امنیتی با مراسمات فرهنگی آذربایجانی‌ها، آزادی بی قید و شرط تمام کسانی که در این مسئله به قید وثیقه آزاد شده بودند را خواستار شده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH