16:33:08 - جمعه 22 فوریه 2019
نرخ تورم بهمن‌؛ ۲۳.۵ درصد
به گزارش 50 میلیون بنا به گزارش رسمی از این حکایت دارد که با افزایش نرخ تورم در بهمن‌ماه، خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۴۲ درصد بیشتر از همین ماه در سال گذشته برای خرید کالا هزینه کرده است.

به گزارش 50 میلیون بنا به گزارش رسمی از این حکایت دارد که با افزایش نرخ تورم در بهمن‌ماه، خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۴۲ درصد بیشتر از همین ماه در سال گذشته برای خرید کالا هزینه کرده است.

بر چسب ها:
منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH