10:50:18 - یکشنبه 10 مارس 2019
پیامی که حرکت ملی آزربایجان جنوبی در قبال قره باغ به تهران و ایروان ارسال کرد یادداشتی از گروه رسانه ای 50میلیون تورک
آنچه تا دیروز کثرت ساکنین حاشیه رود آراز و روشنفکران جامعه از آن آگاه بودند ؛حمایت رژیم ایران از رژیم اشغالگر کودک کش ارمنستان در قبال کشتار غیر نظامیان تورک جمهوری آزربایجان طی سالهای 1991 بود،بطوریکه با افزایش نفوذ حرکت ملی آزربایجان جنوبی و افشاگری رسانه های دنیا و عملکرد چندین ساله رژیم ایران در […]

آنچه تا دیروز کثرت ساکنین حاشیه رود آراز و روشنفکران جامعه از آن آگاه بودند ؛حمایت رژیم ایران از رژیم اشغالگر کودک کش ارمنستان در قبال کشتار غیر نظامیان تورک جمهوری آزربایجان طی سالهای 1991 بود،بطوریکه با افزایش نفوذ حرکت ملی آزربایجان جنوبی و افشاگری رسانه های دنیا و عملکرد چندین ساله رژیم ایران در قبال حمایت همه جانبه از ارمنستان اشغالگر افکار عمومی آزربایجان جنوبی را در باب این موضوع به یقین رساند.

رژیم ایران از ابتدای استقلال آزربایجان شمالی سعی در صدور انقلاب شعوبیه فارسی خود بر کشور تازه رها یافته از کمونیست بوده و برای این از حوزه هایی همچون کمیته امداد ،ساخت حسینه ،بورس تحصیلی برای جوانان در مدرسه دینی جامعه المصطفی قم ،ایجاد رادیود و شبکه تلویزیونی همه اینها سدی برای فعالین ملی در آزربایجان شمالی و جنوبی که هدف شوم رژیم ایران را برای رسانه ها و افکار عمومی در آزربایجان شمالی آگاه سازی کند

همزمان با رشد روز افزون شبکه های اجتماعی و ایجاد رسانه های خبری در قالب حرکت ملی آزربایجان جنوبی و تاثیر گذاری در عرصه های داخلی و بین لمللی منافع و سرمایه گذاری چندین دهه رژیم ایران برای اهداف خبیآنچه بصورت شاخص برای افکار عمومی مردم آزربایجان آشکار است رفتار سو رژیم در مسئله قره باغ و حمایت آشکارا از ارمنستان است در همین راستا حاکمان تهران که به سیاق سابق در کمال وقاحت با تعمد در 27مین سالگرد نسل کشی قره باغ از نخست وزیر رژیم ارمنستان به دیدار علی خامنه ای و حسن روحانی میشتابد و دست آخر نیز پس از دیدار از شاه اثرهای معماری تورکان در اصفهان در تهران قره باغ تاریخی آزربایجان را به نام جعلی ارتساخ تحریف میکند.

پس از این جسارت علی خامنه ای و نیکول پاشنیان به تمامیت ارضی آزربایحان افکار عمومی آزربایجان و احزاب ، گروهها و رسانه های حرکت آزربایجان جنوبی با اتحاد رویه سبب شد روز جمعه در تبریز با شعار”قاراباغ بیزیمدیر -بیزیم قالاجاق:پاسخی تاریخی به تهران و ارمنستان ارسال شود که لرزه بر دستگاه دیپلماسی رژیم ایران و ارمنستان انداخت بطوریکه از سخنگوی وزارت خارجه وتنی چند از نمایندگان خامنه ای و سران رژیم در مقام محکومیت ارمنستان حاضر شدند .

پاسخ آزربایجان جنوبی به مرکزیت تبریز دارای دو نکته مهم برای تهران و ایروان بود
نکته اول ؛حرکت ملی آزربایجان جنوبی با نشان دادن ضرب شصت خود به تهران اثبات کرد که تنها در عرض چند روز همه سرمایه چندین میلارد دلاری رژیم در طول این چند سال اخیر در آزربایجان شمالی را با افشاگری از ماهیت واقعی رژیم ایران نابود کند .
نکته دوم ؛ دولت های منطقه و دولت ارمنستان بخوبی از موجودیت و پتانسیل تورکان آزربایجان جنوبی آگاه هستند و ارمنستان که امروز در بن بست بسر میبرد با تحریک گسل آزربایجان جنوبی و آنچه در آینده محتمل پسا رژیم ایران خواهد افتاد را پیامی روشن برای خود قلمداد کند .

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH