10:58:20 - یکشنبه 10 مارس 2019
دیپلماسی تهران و ایروان در مسیر سنجش خشم فرو خورده در آزربایجان یادداشتی از گروه رسانه ای 50میلیون تورک
واقعیت های تاریخی آزربایجان جنوبی در سایه نبود حاکمیت سیاسی اراده ملت تورک در طی سالیان اخیر از جانب حاکمان فارس سانسور و در بسیاری از موارد معکوس انعکاس داده شده است . این سانسور حاکمیتی در حدی قرار دارد که در شهروندان تورک ساکن شهرهای غرب آزربایجان بر فاجعه ای که بر سر پدر […]

واقعیت های تاریخی آزربایجان جنوبی در سایه نبود حاکمیت سیاسی اراده ملت تورک در طی سالیان اخیر از جانب حاکمان فارس سانسور و در بسیاری از موارد معکوس انعکاس داده شده است .
این سانسور حاکمیتی در حدی قرار دارد که در شهروندان تورک ساکن شهرهای غرب آزربایجان بر فاجعه ای که بر سر پدر بزرگان و مادربزرگان خود در فاجعه جیلولوق آمده اطلاع کافی در دست ندارند و یا بعضا هیچگونه آگاهی در باره این جنایت علیه بشریت ندارند و اینجاست که نقش دولت تهران در شکل سانسور همه جانبه از ممنوعیت مراسمات سالگرد گرفته تا شکستن قلم نویسندگان و محققین ظهور پیدا کرده است .

آنچه طی سالهای اخیر رشد تکنولوژی و ارتباطات بر بستر اجتماعی بود تا حدودی برای قشر دانشجویان ، دانش آموزان و بدنه روشنفکران ملی برای دسترسی و اشتراک گذاری در آزربایجان را تساهل داد تا شده اندکی نیز بر لایه های تاریک تاریخ آزربایجان روشنایی بخشد .

نسل کشی در غرب آزربایجان جنوبی و تکرار آن در قره باغ اشغالی توسط ارامنه و دولت ارمنستان که البته نقش دولت های روسیه و ایران را نیز نمیتوان در این بین در کمک به ارمنستان در تقابل با جمهوری آزربایجان شمالی نادیده گرفت .

همه اینها خود تنها برای عادی نبودن روابط جمهوری آزربایجان شمالی ، تورکیه و جمعیت 35 میلیونی تورکان آزربایجان جنوبی کافی بود ولی آنچه در طی سالهای اخیر بر این زخم کهنه افزوده است رفتارهای حاکمان تهران و ایروان است که باید گفت به حق با زیز بینی و تیز بینی از جانب بدنه ملت تورک آزربایجان جنوبی رصد میشود بگونه ای که شاید این درجه از حساسیت نزد جوامع آزربایجان شمالی و تورکیه یافت نشود .

آنچه باعث عمیق تر شدن خشم فرو خورده ملت تورک آزربایجان جنوبی می شود رفتار تعمدی حاکمان رژیم های تهران و ایروان از قبیل حمایت های بی دریغ مالی و سیاسی تهران به ارمنستان اشغالگر و آزادای همه جانبه به چند ده هزار ارمنی ساکن در ایران در قبال ممنوعیت همه جانبه علیه تورکان آزربایجان، اجرای مراسمات و راهپیمایی های تورک ستیزانه ارامنه در تهران و‌دیگر شهرها همگی پیامهایی است که از جانب رژیم ایران به باکو ،آنکارا و آزربایجان جنوبی صادر میشود.

با در نظر گرفتن موقعیت سیاسی و اقتصادی کنونی ارمنستان در کنار تهران قرار گرفتنشان قابل توجیح می باشد ولی تنها توجیهی که در قبال تهران میتوان در نظر گرفت دشمنی با آزربایجان و هویت تورکی است که تصمیم میگرند نخست وزیر ارمنستان اشغالگر را در 27مین سالگرد نسل کشی خوجالی توسط ارامنه به دیدار علی خامنه ای و حسن روحانی دعوت کند تا نخست وزیر ارمنستان هم سرمست از این دعوت بر اشغال قره باغ تاکید کند.

بی شک در پاسخ این رفتار قبیح رژیم ایران و ارمنستان پاسخ معنی دار در میدان از جانب ملت تورک آزربایجان دریافت خواهند کرد و رفتاری که زوایای دشمنی تهران و ایروان با آزربایجان را بار دیگر نشان داد
این بار با کمک رسانه های اجتماعی بازخورد و پاسخ جانانه ای دریافت خواهند کرد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH