8:52:57 - سه شنبه 19 مارس 2019
امروز یکصدوچهارمین سالگرد نبرد چاناق قالا است.
جنگ چاناق قالا در اثنای جنگ جهانی اول سال_1915 میلادی بین نیروهای تورک به فرماندهی آتاتورک و نیروهای ائتلافی (فرانسه، انگلیس، و ارتش مشترک استرالیا و نیوزیلند ) در چاناق قالا بوغازی ، به مدت هشت ماه به طول انجامید و سر انجام نیروهای ائتلافی با نیم میلیون کشته از تورکها شکست خوردند. در نبرد […]

جنگ چاناق قالا در اثنای جنگ جهانی اول سال_1915 میلادی بین نیروهای تورک به فرماندهی آتاتورک و نیروهای ائتلافی (فرانسه، انگلیس، و ارتش مشترک استرالیا و نیوزیلند ) در چاناق قالا بوغازی ، به مدت هشت ماه به طول انجامید و سر انجام نیروهای ائتلافی با نیم میلیون کشته از تورکها شکست خوردند.
در نبرد چاناق قالا از شهرهای مختلف آزربایجان ، کیریم و … نیز حضور داشتند که به یاد هر شهید نام شهرشان به صورت یادبود مزاری نگه داشته شده است.
:این جنگ ، نمادی از مقاومت و پیروزی دنیای تورک است و آتاتورک و سربازانش در سرمای شدید به حفظ خاک تورک پرداختند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH