8:19:57 - سه شنبه 26 مارس 2019
نژاد پرستی آشکار حسن روحانی
حسن روحانی طی پیامی در حساب اینستاگرامی خود از واژه “تسلیت به خانواده قربانیان بویژه در شیراژ” برای سیل زدگان شیراز بکار برد‌. این درحالیست که پس از گذشته یک هفته از فاجعه سیل تورکمن صحرا حسن روحانی باسکوت و نگرش نژاد پرستانه علیه تورکمن ها هیچگونه پیام یا دستور رسیدگی صادر نکرده است . […]

حسن روحانی طی پیامی در حساب اینستاگرامی خود از واژه “تسلیت به خانواده قربانیان بویژه در شیراژ” برای سیل زدگان شیراز بکار برد‌.
این درحالیست که پس از گذشته یک هفته از فاجعه سیل تورکمن صحرا حسن روحانی باسکوت و نگرش نژاد پرستانه علیه تورکمن ها هیچگونه پیام یا دستور رسیدگی صادر نکرده است .
شونیزیم عریان فارس بار دیگر موجودیت خود علیه ملت تورک را به نمایش گذاشت.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH