16:50:03 - یکشنبه 14 جولای 2019
اظهارات نماینده پارلمان و سیاستمدار روسیه درباره ارامنه
اظهارات نماینده پارلمان و سیاستمدار روسیه درباره ارامنه 🔹 نماینده پارلمان روسیه در پاسخ به ارمنی هایی که مخالف روسیه هستند با اشاره به تاریخ نداشته آنها اظهار داشت: شما ارامنه در بیابان های سوریه آواره بودید، چیزی به نام تمدن نداشتید، امپراطوری به نام شما ارامنه در تاریخ ثبت نشده است، روسها به شما […]

اظهارات نماینده پارلمان و سیاستمدار روسیه درباره ارامنه

🔹 نماینده پارلمان روسیه در پاسخ به ارمنی هایی که مخالف روسیه هستند با اشاره به تاریخ نداشته آنها اظهار داشت: شما ارامنه در بیابان های سوریه آواره بودید، چیزی به نام تمدن نداشتید، امپراطوری به نام شما ارامنه در تاریخ ثبت نشده است، روسها به شما بها دادند و در خاک های تورکها و آزربایجان سکنی دادیم، شماها حتی غذاهای خود را از تورکها یاد گرفتید هنوز هم اسم غذاهای شما تورکی است

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH