17:06:09 - یکشنبه 14 جولای 2019
چیچست خبر رسانه آزربایجانی توقیف شد
چیچست خبر رسانه ملی گرا آزربایجانی توقیف شد شورای سردبیری «چیچست خبر» اعلام کرد روز چهارشنبه ۱۹ تیر در تماسی تلفنی از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیر مسئول این پایگاه خبری، تا زمان برگزاری دادگاه مطبوعات توقیف شد و همچنین دستور کتبی توقیف تا دو روز آتی به آدرس وی […]

چیچست خبر رسانه ملی گرا آزربایجانی توقیف شد

شورای سردبیری «چیچست خبر» اعلام کرد روز چهارشنبه ۱۹ تیر در تماسی تلفنی از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیر مسئول این پایگاه خبری، تا زمان برگزاری دادگاه مطبوعات توقیف شد و همچنین دستور کتبی توقیف تا دو روز آتی به آدرس وی ارسال خواهد شد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH