17:21:20 - یکشنبه 14 جولای 2019
غرض ورزی جهت دار و مضحکانه پان فارس علیه تبریز
غرض ورزی جهت دار و مضحکانه پان فارس علیه تبریز در تداوم نژادپرستی و آسیمیلاسیون آزربایجان جنوبی توسط ایران در فصلنامه ای وابسته به یک شرکت مستقر در تهران که گویا برای معرفی شهر تبریز بوده، نوشته شده که مردم در این شهر فارس زبان هستند و اندکی ترکمانان در آنجا زندگی می‌کنند. تبریزی که […]

غرض ورزی جهت دار و مضحکانه پان فارس علیه تبریز

در تداوم نژادپرستی و آسیمیلاسیون آزربایجان جنوبی توسط ایران در فصلنامه ای وابسته به یک شرکت مستقر در تهران که گویا برای معرفی شهر تبریز بوده، نوشته شده که مردم در این شهر فارس زبان هستند و اندکی ترکمانان در آنجا زندگی می‌کنند. تبریزی که همواره تورک بوده و در دوره های مختلف تاریخ مرکز سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آزربایجان بوده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH