15:26:15 - دوشنبه 15 جولای 2019
سایت خبری روزنامه جمهوریت آزربایجان شمالی طی گزارشی اختصاصی به احکام ظالمانه اخیر دادگاه های ایران بر علیه فعالین ملی آزربایجان جنوبی پرداخته است.
سایت خبری روزنامه جمهوریت آزربایجان شمالی طی گزارشی اختصاصی به احکام ظالمانه اخیر دادگاه های ایران بر علیه فعالین ملی آزربایجان جنوبی پرداخته است. این گفتگو با فعالین سیاسی حرکت ملی آزربایجان جنوبی، آقایان آغری قاراداغلی و کریم اصغری و سرکار خانم مهسا مهدیزاده و فعال ملی از آزربایجان شمالی آقای فائق علی اکبرلی صورت […]

سایت خبری روزنامه جمهوریت آزربایجان شمالی طی گزارشی اختصاصی به احکام ظالمانه اخیر دادگاه های ایران بر علیه فعالین ملی آزربایجان جنوبی پرداخته است.
این گفتگو با فعالین سیاسی حرکت ملی آزربایجان جنوبی، آقایان آغری قاراداغلی و کریم اصغری و سرکار خانم مهسا مهدیزاده و فعال ملی از آزربایجان شمالی آقای فائق علی اکبرلی صورت گرفته است.
این گزارش با عنوان “آزربایجان جنوبی: فعالیت سیاسی تهران را به ترس انداخته است “ارائه شده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH