19:58:55 - چهار شنبه 17 جولای 2019
زباله های پلاستیکی زنگ خطر تهدید برای محیط زیست اورمیه
زباله های پلاستیکی زنگ خطر تهدید برای محیط زیست رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اورمیه با اشاره به این موضوع که «میزان تولید زباله در آذربایجان غربی به ویژه اورمیه 2.5 برابراستانداردهای جهانی است.» افزود: «روزانه به‌طور میانگین 500 تن زباله در اورمیه تولید می‌شود که با فرهنگ سازی و اقداماتی توسط مسئولین امکان کاهش […]

زباله های پلاستیکی زنگ خطر تهدید برای محیط زیست
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اورمیه با اشاره به این موضوع که «میزان تولید زباله در آذربایجان غربی به ویژه اورمیه 2.5 برابراستانداردهای جهانی است.»
افزود: «روزانه به‌طور میانگین 500 تن زباله در اورمیه تولید می‌شود که با فرهنگ سازی و اقداماتی توسط مسئولین امکان کاهش آن تا یک‌سوم موجود وجود دارد.» و با روشهایی چون، تولید کیسه های زباله گیاهی و یا پارچه ای و ممنوعیت تولید کیسه های نایلونی از ادامه روند این فاجعه زیست محیطی جلوگیری کنند.
بر اساس آمارها، ایران جزو ده کشور نخست تولیدکننده پلاستیک در جهان و در مصرف پلاستیک نیز جزو کشورهای پیشتاز است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH