20:02:17 - چهار شنبه 17 جولای 2019
آزادی فعالین ملی مدنی شهر سولدوز(نقده)
آزادی فعالین ملی مدنی شهر سولدوز(نقده) 🔹میر موسی ضیاء گرگری و سجاد شهیری دو تن از فعالین ملی مدنی شهر سولدوز (نقده) بعد از ظهر روز سه شنبه به مورخه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون برای هر کدام موقتا آزاد شدند. 🔹طی اطلاع نزدیکان اتهام این فعالین در مراحل بازجویی “عضویت […]

آزادی فعالین ملی مدنی شهر سولدوز(نقده)

🔹میر موسی ضیاء گرگری و سجاد شهیری دو تن از فعالین ملی مدنی شهر سولدوز (نقده) بعد از ظهر روز سه شنبه به مورخه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون برای هر کدام موقتا آزاد شدند.

🔹طی اطلاع نزدیکان اتهام این فعالین در مراحل بازجویی “عضویت در تشکیلات گاماج”و” تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل آقای عباس لسانی” عنوان شده است.

🔹این دو فعال روز ۱ تیر ۱۳۹۸ به فاصله چند ساعت از هم در شهر سولدوز بازداشت شده اند و به اداره اطلاعات شهرستان اورمیه منتقل گردیده اند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH