20:07:05 - چهار شنبه 17 جولای 2019
ترور معاون کنسولگری ترکیه در کردستان عراق
ترور معاون کنسولگری ترکیه در کردستان عراق 🔹 در حمله مسلحانه دو فرد مسلح به یک رستوران در اربیل، معاون کنسولگری تركيه به شهادت رسید و دو نفر از کارمندان کنسولگری زخمی شدند. 🔹 به احتمال زیاد اين حمله تروريستى توسط گروه تروريستى پ ك ك انجام گرفته باشد.

ترور معاون کنسولگری ترکیه در کردستان عراق

🔹 در حمله مسلحانه دو فرد مسلح به یک رستوران در اربیل، معاون کنسولگری تركيه به شهادت رسید و دو نفر از کارمندان کنسولگری زخمی شدند.
🔹 به احتمال زیاد اين حمله تروريستى توسط گروه تروريستى پ ك ك انجام گرفته باشد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH