16:50:23 - دوشنبه 22 جولای 2019
ماسکهای آزادی برای زندانیان سیاسی آزربایجان جنوبی
ماسکهای آزادی برای زندانیان سیاسی آزربایجان جنوبی جمعی از فعالین مدنی تورک در اردبیل در اقدامی نمادین با نقابهای منقش به زندانیان سیاسی آزربایجان جنوبی و با در دست داشتن بنری، خواستار آزادی فوری آنها شدند. 🔹 استفاده از نقاب در حمایت از زندانیان سیاسی معمولا حاوی پیغامی است که در آن ضمن محکوم کردن […]

ماسکهای آزادی برای زندانیان سیاسی آزربایجان جنوبی

جمعی از فعالین مدنی تورک در اردبیل در اقدامی نمادین با نقابهای منقش به زندانیان سیاسی آزربایجان جنوبی و با در دست داشتن بنری، خواستار آزادی فوری آنها شدند.

🔹 استفاده از نقاب در حمایت از زندانیان سیاسی معمولا حاوی پیغامی است که در آن ضمن محکوم کردن سرکوب معترضین، تأکید به این دارد که؛ «آرمانهای دستگیرشدگان همچنان دنبال خواهد شد.»

🔹 دور جدیدی از سرکوب گسترده فعالین مدنی آزربایجان جنوبی از یکسال پیش شروع و با محاکمه ده‌ها نفر و صدور احکام سنگین شدت گرفته است.

اغلب دستگیرشدگان از حق آزادی موقت تا زمان تشکیل دادگاه منع و احکام آنها بلافاصله پس از صدور به اجرا گذاشته می‌شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH