16:54:29 - دوشنبه 22 جولای 2019
ملاقات و گفتگوی معاونت رهبری گاموح آقای دکتر ائلیار ماکویی با رهبر اولکو اوجاقلاری ترکیه آقای دکتر سینان آتش
ملاقات و گفتگوی معاونت رهبری گاموح آقای دکتر ائلیار ماکویی با رهبر اولکو اوجاقلاری ترکیه آقای دکتر سینان آتش 🔺اعلام حمایت دکتر سینان آتش در همه حال و شرایط از حرکت ملی آذربایجان جنوبی 🔺سازمان اولکو اوجوقلاری به عنوان پر طرفدارترین سازمان جوانان جهان بوده و نقش تربیت و پرورش جوانان تورک را برای سیستم […]

ملاقات و گفتگوی معاونت رهبری گاموح آقای دکتر ائلیار ماکویی با رهبر اولکو اوجاقلاری ترکیه آقای دکتر سینان آتش

🔺اعلام حمایت دکتر سینان آتش در همه حال و شرایط از حرکت ملی آذربایجان جنوبی

🔺سازمان اولکو اوجوقلاری به عنوان پر طرفدارترین سازمان جوانان جهان بوده و نقش تربیت و پرورش جوانان تورک را برای سیستم های حزبی برای حزب ملی گرای ترکیه و دولت ترکیه بر عهده دارد

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH