16:59:23 - دوشنبه 22 جولای 2019
ژائله رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز:
ژائله رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز: بانک هایی که با صنایع آذربایجان شرقی همکاری نکنند، باید قید فعالیت در استان را بزنند. آذربایجان شرقی در زمره استان های آخر بهره مند از صندوق توسعه ملی وی با انتقاد از عدم همکاری بانک های خصوصی با واحدهای تولیدی استان، گفت: اجازه نخواهیم داد […]

ژائله رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز:
بانک هایی که با صنایع آذربایجان شرقی همکاری نکنند، باید قید فعالیت در استان را بزنند. آذربایجان شرقی در زمره استان های آخر بهره مند از صندوق توسعه ملی

وی با انتقاد از عدم همکاری بانک های خصوصی با واحدهای تولیدی استان، گفت: اجازه نخواهیم داد بانک هایی که همکاری خوبی با صنایع استان ندارند در استان فعالیت کنند.

همچنین افزود: فضای کسب و کار در استان اصلا خوب نیست و این در پایش سال گذشته استان مشخص شد و این نشان می دهد که باید تعارفات را کنار بگذاریم و با صراحت مسائل را مطرح و چاره جویی کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز ادامه داد: بحث تامین نقدینگی مهمترین موضوع واحدهای تولیدی استان است و امروز می بیینم که بانک ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی بسیار ضعیف عمل می کنند و خصوصاً بانک های خصوصی با دارا بودن 33 درصد منابع استان کمترین تسهیلات را ارائه داده اند که این اصلا قابل قبول نیست.

ژائله گفت: نباید منابع مالی استان توسط بانک های خصوصی در تهران و استان های دیگر هزینه شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH