17:01:05 - دوشنبه 22 جولای 2019
وضعیت بد اقتصادی و کشف لاشه ذبح شده اسب و الاغ
وضعیت بد اقتصادی و کشف لاشه ذبح شده اسب و الاغ مأموران اداره کل دامپزشکی استان آزربایجان شرقی یکی از متخلفان بهداشتی را در حین کشتار ۹ رأس اسب مریض و دو رأس الاغ جهت عرضه گوشت آن به بازار دستگیر کردند.

وضعیت بد اقتصادی و کشف لاشه ذبح شده اسب و الاغ

مأموران اداره کل دامپزشکی استان آزربایجان شرقی یکی از متخلفان بهداشتی را در حین کشتار ۹ رأس اسب مریض و دو رأس الاغ جهت عرضه گوشت آن به بازار دستگیر کردند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH