16:58:59 - جمعه 26 جولای 2019
آقای سعید ختایی بعنوان عضو شورای مرکزی تشکیلات گاموح انتخاب شد
سعید ختایی – گاموح

جناب آقای “سعید ختایی” با صلاحدید اعضای شورای مرکزی تشکیلات گاموح و به تایید رهبری تشکیلات به عضویت شورای مرکزی گاموح منصوب شدند. امید آن است جناب سعید ختایی در مسیر مبارزاتی خویش جهت تحقق آزادی و تجلی اراده ملت تورک آزربایجان جنوبی به همراه دیگر منصوبین تشکیلات بیش از پیش کوشا باشند.
دکتر محمودعلی چهرگانی
رهبر حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH