14:44:05 - یکشنبه 18 آگوست 2019
ویلیام میمبلا به تیراختور آزربایجان پیوست.
ویلیام میمبلا به تیراختور آزربایجان پیوست. «ویلیام میمبلا» بازیکن ۲۷ ساله و اهل کشور پرو، پس از انتخاب توسط مصطفی دنیزلی و مذاکره فشرده با مسئولین باشگاه، با تیراختور به توافق رسید و قراردادش را با باشگاه منعقد کرد. این بازیکن چپ پا بوده و توانایی خاصی در ضربات از راه دور دارد که به […]

ویلیام میمبلا به تیراختور آزربایجان پیوست.

«ویلیام میمبلا» بازیکن ۲۷ ساله و اهل کشور پرو، پس از انتخاب توسط مصطفی دنیزلی و مذاکره فشرده با مسئولین باشگاه، با تیراختور به توافق رسید و قراردادش را با باشگاه منعقد کرد.

این بازیکن چپ پا بوده و توانایی خاصی در ضربات از راه دور دارد که به مارادونای پرو شهرت دارد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH