8:40:46 - دوشنبه 19 آگوست 2019
بهادری؛ طرح تشکیل آذربایجان مرزی جنبه تبلیغاتی دارد
بهادری؛ طرح تشکیل آذربایجان مرزی جنبه تبلیغاتی دارد / نمایندگان آذربایجان مخالف تجزیه آذربایجان هستند. سید هادی بهادری، نماینده اورمیه در مجلس ایران در واکنش به طرح ایجاد استان آذربایجان مرزی به مرکزیت خوی، گفت: نماینده خوی پیشدستی می کند و می خواهد با امضای نمایندگان سیستان و بلوچستان در اینجا یک استان ایجاد کند […]

بهادری؛ طرح تشکیل آذربایجان مرزی جنبه تبلیغاتی دارد / نمایندگان آذربایجان مخالف تجزیه آذربایجان هستند.

سید هادی بهادری، نماینده اورمیه در مجلس ایران در واکنش به طرح ایجاد استان آذربایجان مرزی به مرکزیت خوی، گفت:
نماینده خوی پیشدستی می کند و می خواهد با امضای نمایندگان سیستان و بلوچستان در اینجا یک استان ایجاد کند و این یک طرح کاملا فانتزی و تخیلی است.
از گذشته نمایندگان خوی نزدیک به انتخابات برای جمع آوری رای، طرح استان شدن خوی را مطرح می کنند و این طرح تازگی ندارد.

بر چسب ها:
منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH