8:27:30 - سه‌شنبه 20 آگوست 2019
سازمان محیط زیست ایران: ۳۰ درصد فاضلاب شهری اورمیه تصفیه نشده به دریاچه اورمیه می‌ریزد.
سازمان محیط زیست ایران: ۳۰ درصد فاضلاب شهری اورمیه تصفیه نشده به دریاچه اورمیه می‌ریزد. سعید موسوی، معاون نظارت و پایش مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی اعلام کرد ۳۰ درصد فاضلاب شهری اورمیه به صورت تصفیه نشده به دریاچه اورمیه می ریزد. به گزارش ایسنا، آقای موسوی همچنین گفت ‌پساب فاضلاب شهرک های صنعتی اورمیه […]

سازمان محیط زیست ایران: ۳۰ درصد فاضلاب شهری اورمیه تصفیه نشده به دریاچه اورمیه می‌ریزد.

سعید موسوی، معاون نظارت و پایش مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی اعلام کرد ۳۰ درصد فاضلاب شهری اورمیه به صورت تصفیه نشده به دریاچه اورمیه می ریزد.

به گزارش ایسنا، آقای موسوی همچنین گفت ‌پساب فاضلاب شهرک های صنعتی اورمیه عموما به صورت تصفیه شده به دریاچه اورمیه منتقل می شود اما حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد فاضلاب شهری اورمیه به دلیل عدم پاسخگویی ظرفیت تصفیه خانه های اورمیه به صورت تصفیه نشده به دریاچه اورمیه منتقل می شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH