8:23:36 - چهارشنبه 21 آگوست 2019
آزادی مشروط“حامد الله‌وردی پور” از زندان تبریز
“حامد الله‌وردی پور” فعال ملی و زندانی سیاسی آزربایجانی به صورت مشروط از زندان تبریز آزاد گردید! به نقل از اؤیرنجى : حامد الله‌وردی پور فعال ملی و سیاسی آزربایجانی ساکن سولدوز که در زندان تبریز در حال گذران هفت ماه حبس تعزیری‌اش بود ، به صورت مشروط آزاد شد. به گزارش اؤیرنجى : منابع […]

“حامد الله‌وردی پور” فعال ملی و زندانی سیاسی آزربایجانی به صورت مشروط از زندان تبریز آزاد گردید!

به نقل از اؤیرنجى : حامد الله‌وردی پور فعال ملی و سیاسی آزربایجانی ساکن سولدوز که در زندان تبریز در حال گذران هفت ماه حبس تعزیری‌اش بود ، به صورت مشروط آزاد شد.

به گزارش اؤیرنجى : منابع آگاه در حرکت ملی آزربایجان جنوبی و نزدیکان آقای الله‌وردی‌پور؛ این فعال ملی آزربایجانی که اولین بار پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از زمان حبسش ، عصر دوشنبه ۲٨ مرداد ۱۳۹٨ به مرخصی ۴٨ ساعته اعزام گردیده طی تماسی که از سوی مسئولین قضایی زندان تبریز دریافت کرده اعلام شده ؛ درخواست آزادی مشروط وی مورد موافقت قرار گرفته است.

این فعال آزربایجانی که به اتهام ” اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور ” از طریق شرکت در تظاهرات خیابانی شهرهای آذربایجان در آبان ۱۳۹۴ علیه برنامه تلوزیونی نژادپرستانه” فیتیله” در اهر پس از دستگیری به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم گردیده بود از ۱۵ اردیبهشت امسال حکمش در زندان اهر به اجرا درآمد.

وی یکماه بعد در حالی که در حرکتی نمادین و به جهت تأکید به حقوق ملی تورکها و همچنین حمایت از اعتصاب غذای عباس‌لسانی دست به اعتصاب غذای پنج روزه زده بود به جهت عدم اعتنا به درخواست دادستان اهر مبنی بر پایان‌ اعتصاب غذایش به بند معروف سه گانه زندان تبریز تبعید گردید.

الله‌وردی پور که در بند مذکور ممنوع‌الملاقات و تا چندین هفته نیز از دسترسی به تلفن منع شده بود از هفته گذشته به بند محکومین منتقل گردیده همراه با اعطای ۴٨ ساعت مرخصی ، درخواست آزادی مشروط وی نیز مورد موافقت قرار گرفت.

الله‌وردی‌ پور متولد ۱۳۶۲-سولدوز دانش آموخته تورکولوژی و دانشجوی سابق رشته حقوق دانشگاه آزاد تبریز است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH