8:46:50 - چهارشنبه 21 آگوست 2019
شرق آزربایجان :آستارا در تأمین منابع آبی با مشکل مواجه است
مدیر امور آبفار آستارا با بیان اینکه به لحاظ پایین بودن اعتبارات عمرانی این شهرستان در تأمین منابع آبی با مشکل مواجه هستیم، علی‌رضا ملکی‌نژاد اظهار کرد:به لحاظ پایین بودن اعتبارات عمرانی این شهرستان در تأمین منابع آبی با مشکل مواجه هستیم، افزود: در شهرستان آستارا به دلیل ماسه‌دار بودن زمین از منابع آبی زیرزمینی […]

مدیر امور آبفار آستارا با بیان اینکه به لحاظ پایین بودن اعتبارات عمرانی این شهرستان در تأمین منابع آبی با مشکل مواجه هستیم، علی‌رضا ملکی‌نژاد اظهار کرد:به لحاظ پایین بودن اعتبارات عمرانی این شهرستان در تأمین منابع آبی با مشکل مواجه هستیم، افزود: در شهرستان آستارا به دلیل ماسه‌دار بودن زمین از منابع آبی زیرزمینی محروم هستیم و چاه‌هایی که حفر می‌شوند پس از استفاده کیفیت اولیه را از دست می‌دهند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری شهرستان آستارا با اشاره به کددار شدن منابع آبی در سال 91 بیان کرد: از سال 85 منابع آبی جدید نظیر طرح آب‌رسانی از رودخانه آق‌چای به تصفیه‌خانه بهارستان، بازسازی و مرمت تصفیه‌خانه و احداث تصفیه‌خانه جدید روی رودخانه چلوند جهت تأمین آب شهر آستارا معرفی شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهری شهرستان آستارا بحث فاضلاب شهر آستارا را مربوط به سال 79 دانست و گفت: روش‌های متعارف جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در این شهر به دلیل داشتن شیب و ماسه‌دار بودن زمین پاسخ‌گو نیست، به‌همین‌دلیل پروژه جمع‌آوری فاضلاب شهری به روش وکیوم مورداجرا قرار گرفت.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH