7:25:02 - جمعه 23 آگوست 2019
گلایه شدید نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند از پایتخت نشینها:
IMG_2515 ♦️متاسفانه تا بدین لحظه هیچ کمکی از سوی مسئولین‌ کشوری نشده ♦️ستاد بحران موظف است امکانات کشوری را در خداآفرین بسیج کند ♦️فعلا به همت خود مردم و امکانات استانی موجود در حال اطفا حریق هستیم ♦️دقایقی قبل بصورت تلفنی با معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور صحبت کرده و بخاطر […]

IMG_2515

♦️متاسفانه تا بدین لحظه هیچ کمکی از سوی مسئولین‌ کشوری نشده

♦️ستاد بحران موظف است امکانات کشوری را در خداآفرین بسیج کند

♦️فعلا به همت خود مردم و امکانات استانی موجود در حال اطفا حریق هستیم

♦️دقایقی قبل بصورت تلفنی با معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور صحبت کرده و بخاطر کم‌کاری ها از سوی پایتخت بشدت گلایه نمودم.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH