خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/08/23 08:58
شناسه خبر : 4870

شعار نویسی در شهر های آذربایجان جنوبی در حمایت از دکتر چهرگانی

شعار نویسی در شهر های آذربایجان جنوبی در حمایت از دکتر چهرگانی، تشکیلات گاموح و رسمی شدن زبان ترکی ...

شعار نویسی در شهر های آذربایجان جنوبی در حمایت از دکتر چهرگانی، تشکیلات گاموح و رسمی شدن زبان ترکی