9:00:08 - جمعه 23 آگوست 2019
«ابوبکر البغدادی فرماندهی داعش را به یکی از افسران سابق صدام سپرد»
روزنامه بریتانیایی «د تایمز » روز پنجشنبه ۲۲ آگوست ۲۰۱۹ گزارش داد، ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده سازمان تروریستی داعش، یک افسر سابق ارتش صدام حسین را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد. ابوبکر البغدادی «عبدالله قرداش» را مسئول اداره امور سازمان تروریستی داعش کرد؛ این موضوع به حدس و گمان‌ها درباره اوضاع نامساعد سلامتی البغدادی […]

روزنامه بریتانیایی «د تایمز » روز پنجشنبه ۲۲ آگوست ۲۰۱۹ گزارش داد، ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده سازمان تروریستی داعش، یک افسر سابق ارتش صدام حسین را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد.
ابوبکر البغدادی «عبدالله قرداش» را مسئول اداره امور سازمان تروریستی داعش کرد؛ این موضوع به حدس و گمان‌ها درباره اوضاع نامساعد سلامتی البغدادی دامن زده است.

عبدالله قرداش که به عنوان جانشین البغدادی تعیین شده، یکی از افسران سابق ارتش صدام حسین رئیس‌جمهوری فقید عراق است که پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، نام قرداش موسوم به «استاد»، مطرح شد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH