19:17:10 - یکشنبه 25 آگوست 2019
صدور قرار منع تعقیب برای هواداران تیراختور آذربایجان
آقایان مجید نقی زاده، یونس صدری زاده، کامبیز حسینیان، صمد زاهدی، و احسان یوسفی که در سال 1397در حین و بعد از بازی تیراختور ـ الحلال دستگیر شده بودند، از سوی بازپرس شعبه 16 قرار منع تعقیب برای فعالین مذکور صادر و ابلاغ گردید. اتهامات مطرح شده از سوی ارگانهای امنیتی برای این پنج نفر […]

آقایان مجید نقی زاده، یونس صدری زاده، کامبیز حسینیان، صمد زاهدی، و احسان یوسفی که در سال 1397در حین و بعد از بازی تیراختور ـ الحلال دستگیر شده بودند، از سوی بازپرس شعبه 16 قرار منع تعقیب برای فعالین مذکور صادر و ابلاغ گردید.

اتهامات مطرح شده از سوی ارگانهای امنیتی برای این پنج نفر هوادار تیراختور:

اخلال در نظم عمومی، توهین به مامورین حین انجام وظیفه و تبلیغ علیه نظام بوده که در تمامی جلسات دادگاه و در طول بازداشتگاه از سوی هواداران دستگیرشده تیراختور رد گردیده بود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH