19:25:01 - جمعه 30 آگوست 2019
فراخوان دکتر چهرگانی برای گفتمان حداکثری درباره پارلمان در تبعید آزربایجان جنوبی و دولت در تبعید آزربایجان جنوبی
IMG_1342 🔹 رهبر حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی آقای دکتر محمودعلی چهرگانی طی برنامه زنده تلویزیونی، ضمن اشاره به شرایط حساس منطقه و آزربایجان جنوبی با اشاره به اهمیت اتحاد در حرکت ملی آزربایجان جنوبی فعالین حرکت ملی را به گفتمان حداکثری درباره پارلمان در تبعید آزربایجان جنوبی دعوت کرد. 🔹 وی با اشاره به […]

IMG_1342

🔹 رهبر حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی آقای دکتر محمودعلی چهرگانی طی برنامه زنده تلویزیونی، ضمن اشاره به شرایط حساس منطقه و آزربایجان جنوبی با اشاره به اهمیت اتحاد در حرکت ملی آزربایجان جنوبی فعالین حرکت ملی را به گفتمان حداکثری درباره پارلمان در تبعید آزربایجان جنوبی دعوت کرد.

🔹 وی با اشاره به اهمیت مطرح شدن افکار و سلایق مختلف در خصوص این موضوع، عنوان داشتند لازمه ضرورت گذر از این دوره حساس و آمادگی برای فردای سرنوشت ساز آزربایجان جنوبی تضارب افکار و سلایق میباشد.

🔹 دکتر چهرگانی گفتمان را پیش زمینه ضروری این اقدام تاریخی مطرح و نیروهای حرکت ملی آزربایجان جنوبی را به گفتگو تحت لوای سمینارها، یادداشتها و سایر حوزه های تئوریک دعوت کردند تا اینکه بتوانیم در نهایت اقدام به تشکیل دولت و پارلمانِ در تبعید آزربایجان جنوبی در سطح بین الملل دست یابیم.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH