خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/09/04 19:33
شناسه خبر : 4901

اورمیه: عبدالله چمن گلی مدیرکل ورزش و جوانان آزربایجان غربی ماهیتش را نشان داد.

اورمیه: عبدالله چمن گلی مدیرکل ورزش و جوانان آزربایجان غربی ماهیتش را نشان داد. در حالیکه بخشداری های مناطق تورک نشین محروم از اداره ورزش هستند، چمن گلی اداره ورزش و جوانان را فقط در حوزه بخشداری صومای برادوست دایر می کند. حضور آرمان سیمیتقو نوه سیمیتقوی جنایتکار در این محفل به شوی انتخاباتی شبیه […] ...

اورمیه: عبدالله چمن گلی مدیرکل ورزش و جوانان آزربایجان غربی ماهیتش را نشان داد.

در حالیکه بخشداری های مناطق تورک نشین محروم از اداره ورزش هستند، چمن گلی اداره ورزش و جوانان را فقط در حوزه بخشداری صومای برادوست دایر می کند.

حضور آرمان سیمیتقو نوه سیمیتقوی جنایتکار در این محفل به شوی انتخاباتی شبیه است که استاندار تلاش بی وقفه دارد این فرد را به مجلس به عنوان نماینده اورمیه بفرستد.

درطول ۴۰ سال بعد از انقلاب استاندار کورد شهریاری در این مدت کوتاه به میزان چند برابر استانداران چهل سال گذشته به بهانه توسعه مناطق محروم بودجه های سایر مناطق را به مناطق کوردنشین داده است.

این درحالیست که حسینی معاون استاندار چند روز پیش بازداشت شده که باقری مدیرکل دفتر حوزه استاندار و کاظم شهریاری بردارزاده استاندار در پرونده حسینی شریک هستند، اما این خبر بشدت بایکوت شده است.