خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/09/04 19:41
شناسه خبر : 4907

اقدام اعتراضی به تغییر و تحریف نام های تورکی اماکن و شهرهای آزربایجان جنوبی

فعالین مدنی آزربایجان جنوبی در اعتراض به تغییر و تحریف نام های تورکی اماکن و شهرهای آزربایجان جنوبی، اقدام به پاک کردن نام های بیگانه فارسی از تابلوهای سطح شهرها نمودند. ...

فعالین مدنی آزربایجان جنوبی در اعتراض به تغییر و تحریف نام های تورکی اماکن و شهرهای آزربایجان جنوبی، اقدام به پاک کردن نام های بیگانه فارسی از تابلوهای سطح شهرها نمودند.