19:43:51 - چهارشنبه 4 سپتامبر 2019
یوسف کاری فعال ملی مدنی آزربایجانی بازداشت شد
یوسف کاری فعال ملی مدنی آزربایجانی شد طبق اطلاع نزدیکان وی، بعد از ظهر امروز سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، یوسف کاری فعال ملی مدنی تورک در میدان شریعتی اردبیل توسط مامورین لباس شخصی بازداشت شده است. از محل نگهداری و دلیل بازداشت این فعال اطلاعی در دست نیست.

یوسف کاری فعال ملی مدنی آزربایجانی شد

طبق اطلاع نزدیکان وی، بعد از ظهر امروز سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، یوسف کاری فعال ملی مدنی تورک در میدان شریعتی اردبیل توسط مامورین لباس شخصی بازداشت شده است.

از محل نگهداری و دلیل بازداشت این فعال اطلاعی در دست نیست.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH