20:03:43 - یکشنبه 15 سپتامبر 2019
فرافکنی و هجمه‌های سنگین مشترک رژیم پان‌فارس و مزدور آن رژیم علیه تشکیلات گاموح
فرافکنی و هجمه‌های سنگین مشترک رژیم پان‌فارس و مزدور آن رژیم، استاندار محمدمهدی شهریاری و گروهکهای تروریستی کردی علیه تشکیلات گاموح به ویژه شخص معاونت ارتباطات رهبری تشکیلات، آقای ائلیار ماکویی فعالیتهای تشکیلات گاموح و طرفداران آن و سایر فعالین ملی آذربایجان جنوبی در جریان فروش خاک‌های تاریخی اورمیه و افشای موضوعات جاسوسی، فساد اخلاقی […]

فرافکنی و هجمه‌های سنگین مشترک رژیم پان‌فارس و مزدور آن رژیم، استاندار محمدمهدی شهریاری و گروهکهای تروریستی کردی علیه تشکیلات گاموح به ویژه شخص معاونت ارتباطات رهبری تشکیلات، آقای ائلیار ماکویی

فعالیتهای تشکیلات گاموح و طرفداران آن و سایر فعالین ملی آذربایجان جنوبی در جریان فروش خاک‌های تاریخی اورمیه و افشای موضوعات جاسوسی، فساد اخلاقی و اقتصادی محمدمهدی شهریاری، استاندار فعلی استان آذربایجان غربی، تیر خلاصی بود بر پیکره تروریسم کردی و رژیم پان‌فارس ایران که باعث شد تا استاندار مزدور محمدمهدی شهریاری، تشکیلات گاموح و معاونت رهبری تشکیلات را علنا هدف تخریب در سخنرانی دیروز خود قرار دهد.

بر چسب ها:
منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH