20:15:28 - سه شنبه 17 سپتامبر 2019
اهتزاز پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی در قله دماوند ایران
اهتزاز پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی در قله دماوند ایران کوهنورد آزربایجانی همزمان با صعود خود به بلندترین قله ایران پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی بر فراز این قله به هتزاز درآورد.

اهتزاز پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی در قله دماوند ایران

کوهنورد آزربایجانی همزمان با صعود خود به بلندترین قله ایران پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی بر فراز این قله به هتزاز درآورد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH