7:27:18 - چهارشنبه 25 سپتامبر 2019
احضار تعدادی از فعالین مدنی و محیط زیست یئکانات مرند به اداره اطلاعات
احضار تعدادی از فعالین مدنی و محیط زیست یئکانات مرند به اداره اطلاعات در پی اعتراضات مردم یئکانات مرند به تخریب محیط زیست قالاداغی یئکن، تعدادی از فعالین مدنی به اداره اطلاعات شهرستان مرند احضار شدند. 🔹 عاشیق علی عابدین، محمد خضرلو، موسی نظری و ابوالفضل فرض‌علیزاده از جمله معترضینی هستند که به اداره اطلاعات […]

احضار تعدادی از فعالین مدنی و محیط زیست یئکانات مرند به اداره اطلاعات
در پی اعتراضات مردم یئکانات مرند به تخریب محیط زیست قالاداغی یئکن، تعدادی از فعالین مدنی به اداره اطلاعات شهرستان مرند احضار شدند.

🔹 عاشیق علی عابدین، محمد خضرلو، موسی نظری و ابوالفضل فرض‌علیزاده از جمله معترضینی هستند که به اداره اطلاعات مرند احضار شده‌اند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH