17:00:08 - شنبه 28 سپتامبر 2019
آمار وحشتناک از سرطان در استان آزربایجان غربی (رتبه‌های آزربایجان‌غربی در ابتلا به سرطان)
آمار وحشتناک از سرطان در استان آزربایجان غربی (رتبه‌های آزربایجان‌غربی در ابتلا به سرطان) 🔹سرطان ریه مردان- رتبه اول ایران 🔹سرطان سیستم عصبی مردان – رتبه اول ایران 🔹سرطان سیستم عصبی زنان -رتبه دوم ایران 🔹سرطان معده – رتبه چهارم ایران 🔹سرطان پروستات – رتبه چهارم ایران 🔹سرطان پستان زنان – رتبه ۱۲ ایران سالانه […]

آمار وحشتناک از سرطان در استان آزربایجان غربی
(رتبه‌های آزربایجان‌غربی در ابتلا به سرطان)

🔹سرطان ریه مردان- رتبه اول ایران
🔹سرطان سیستم عصبی مردان – رتبه اول ایران
🔹سرطان سیستم عصبی زنان -رتبه دوم ایران
🔹سرطان معده – رتبه چهارم ایران
🔹سرطان پروستات – رتبه چهارم ایران
🔹سرطان پستان زنان – رتبه ۱۲ ایران

سالانه قریب به ۵ هزار بیمارسرطانی در آزربایجان غربی شناسایی می‌شوند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH