9:47:15 - یکشنبه 29 سپتامبر 2019
شبکه‌ی ملی اطلاعات یا فیلترینگ کامل اینترنت و رسانه در ایران
شبکه‌ی ملی اطلاعات یا فیلترینگ کامل اینترنت و رسانه در ایران این روزها شاهد اختلال گسترده در ارتباطات اینترنتی در ایران با هدف انجام تست‌های عملیاتی برای ایجاد شبکه ای به نام شبکه ملی اطلاعات هستیم. این تصویر گستردگی اختلالات را در سه دِیتاسنتر مختلف داخلی نشان می‌دهد که از ساعاتی پیش آغاز شده و […]

شبکه‌ی ملی اطلاعات یا فیلترینگ کامل اینترنت و رسانه در ایران


این روزها شاهد اختلال گسترده در ارتباطات اینترنتی در ایران با هدف انجام تست‌های عملیاتی برای ایجاد شبکه ای به نام شبکه ملی اطلاعات هستیم.

این تصویر گستردگی اختلالات را در سه دِیتاسنتر مختلف داخلی نشان می‌دهد که از ساعاتی پیش آغاز شده و هم‌چنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد این اختلالات بیشتر در زیر ساخت‌هاست.

«آذری جهرمی» وزیر ارتباطات با هماهنگی سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح در تلاش است که با ایجاد شبکه‌ی ملی اطلاعات، دسترسی مردم را به اینترنت جهانی مسدود و شبکه‌ی «اینترنت داخلی» را با «محتوای فیلتر شده و از پیش مشخص شده» ایجاد کند و دنیا را آنگونه که میخواهد به مردم نشان دهد.

احتمال آن میرود که قطع مکرر اینترنت و اختلال در آن، با همین هدف انجام می‌شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH