9:49:12 - یکشنبه 29 سپتامبر 2019
اروپا در خط مقدم تحریم ایران
اروپا در خط مقدم تحریم ایران براساس آمار منتشرشده از سوی اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا، یورو استات، مبادلات تجاری ایران و ۲۸ عضو این اتحادیه در هفت ماهه نخست سال جاری میلادی با افت قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده است. تجارت ایران و ۲۸ عضو اتحادیه اروپا […]

اروپا در خط مقدم تحریم ایران

براساس آمار منتشرشده از سوی اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا، یورو استات، مبادلات تجاری ایران و ۲۸ عضو این اتحادیه در هفت ماهه نخست سال جاری میلادی با افت قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده است.

تجارت ایران و ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در هفت ماهه نخست سال جاری میلادی ۷۳ درصد کاهش یافت و به ۳ میلیارد و ۸۷ میلیون یورو رسید یعنی واردات اروپا یک دوازدهم شده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH