خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/09/29 09:50
شناسه خبر : 5015

جمع‌آوری بنر بام آبی آذربایجان توسط شهرداری خلخال

جمع‌آوری بنر بام آبی آذربایجان توسط شهرداری خلخال سرپرست شهرداری خلخال برای اثبات خائن و مزدور بودن خود، در اقدامی ضد آذربایجان، بنر خوش‌آمد گویی با عنوان «خلخال بام آبی آذربایجان» را از وروردی این شهر جمع‌آوری کرده‌است. ...

جمع‌آوری بنر بام آبی آذربایجان توسط شهرداری خلخال

سرپرست شهرداری خلخال برای اثبات خائن و مزدور بودن خود، در اقدامی ضد آذربایجان، بنر خوش‌آمد گویی با عنوان «خلخال بام آبی آذربایجان» را از وروردی این شهر جمع‌آوری کرده‌است.